ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปเป็นเจ้าสาวในจีน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ

 • ข้อมูลของนายจ้างและสถานที่ทำงาน เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
 • ข้อมูลประเภทของงาน และลักษณะงาน
 • ข้อมูลเงินเดือน และสวัสดิการอื่นๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองและประเทศที่กำลังจะเดินทางไป เช่น สกุลเงิน รหัสเบอร์โทรของประเทศที่กำลังจะไป ภาษาที่ใช้ สถานที่สำคัญๆ ฯลฯ
 • วิธีการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

สิ่งที่คุณควรระวัง ควรทำก่อน หรือระหว่างเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

 • คุณควรเก็บหนังสือเดินทางติดตัวไว้เสมอ การถือหนังสือเดินทางไว้กับตัวเองเป็นสิทธิ์ที่เรามีตามกฏหมาย ห้ามให้ผู้อื่น
  แต่หากมีคนยึดหนังสือเดินทางคุณ ตัวอย่างที่คุณทำได้คือ
  1. บอกเขาไปว่า คุณจะเก็บหนังสือเดินทางไว้เอง และคุณจะให้สำเนา (ถ่ายเอกสาร) ถ้าเขายืนยันที่จะเก็บหนังสือเดินทางตัวจริง ให้รู้ไว้ว่าเขาไม่ประสงค์ดีต่อคุณ
  2. แจ้งตำรวจ และติดต่อสถานฑูต

ก่อนเซ็นเอกสารต่างๆ คุณต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจเนื้อหาในเอกสารนั้นๆ ก่อนเซ็น หากคุณไม่เข้าใจ คุณจะทำอย่างไรได้บ้าง

 • ไม่เซ็นเอกสารนั้นๆ
 • บอกให้นายหน้า นายจ้าง หรือคนที่เกี่ยวข้องแปลเป็นภาษาที่คุณเข้าใจ
 • ให้คนที่คุณไว้ใจอ่านและแปลให้ฟ้ง

บอกคนในครอบครัว หรือเพื่อน หากไม่ติดต่อกลับภายใน 1 สัปดาห์ ให้พวกเค้าแจ้งตำรวจหรือแจ้งขอความช่วยเหลือ

แจ้งครอบครัวและเพื่อนเกี่ยวกับงานของคุณ เช่น ซื่อที่ทำงาน สถานที่ เบอร์โทร ซื่อจริงนายหน้า และนายจ้าง รวมทั้งเลขที่หนังสือเดินทางและเลขที่บัตรประชาชนของคุณ

หมั่นติดต่อกลับครอบครัวและเพื่อนของคุณเป็นประจำ ระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ

ค้นหาข้อมูลขอความช่วยเหลือเก็บไว้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
ตำรวจ สถานฑูต มูลนิธิฯ หรือสมาคมและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ

APP (แอป) ที่คุณต้องมีถ้าจะไปประเทศจีน
WeChat ใช้สำหรับสื่อสารกับครอบครัว และเพื่อนคุณ พวกเขาควรดาวน์โหลดแอปนี้ และต้องเป็นเพื่อนกับคุณใน WeChat ถึงคุยกันได้ WeChat ยังมีระบบแปลกภาษาในการสนทนาอีกด้วย

Baidu Map เป็นแอปแผนที่ใช้สำหรับค้นหาสถานที่ต่างๆ

Pleco แอปสำหรับการแปลภาษา (อังกฤษ-จีน)

Google Translate ใช้สำหรับแปลเป็นภาษาจีน หากคุณรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนาม คุณสามารถใช้แอปนี้แปลได้โดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต แต่คุณต้องโหลดภาษาที่คุณจะใช้ในแอปนี้ ก่อนที่คุณจะออกจากประเทศ

# แจ้งเหตุการค้ามนุษย์ หรือต้องการความช่วยเหลือ !! คลิก หรือ หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 094 403 7037 / 087 611 5983 (โทรจากต่างประเทศกด +66 9 4403 7037 / +66 8 7611 5983) หรือช่องทาง Line: aatteam