ภาษาไทย

มูลนิธิพิทักษ์สตรี

ทำงานผ่านสำนักงานภูมิภาค 2 ที่ คือ กรุงเทพฯ ในประเทศไทย และกรุงโฮจิมินห์ในประเทศเวียดนาม

ขอบเขตการทำงาน มูลนิธิพิทักษสตรี จะเน้นในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อเนื่องไปจนถึงประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียนผ่านทางเครือข่ายและศูนย์ประสานงานที่ตั้งอยู่ให้จุดสำคัญต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาค

อ่านต่อ…